Porady

ogrzewanie wodne

Ogrzewanie wodne

Ogrzewanie wodne jest najpopularniejszym rodzajem ogrzewania, żadna inna substancja nie jest tak dobrym nośnikiem i wymiennikiem ciepła jak woda, nawet para wodna, ani oleje wykorzystywane w zaledwie ułamku instalacji nie są tak jak woda uniwersalne. Ogrzewanie wodne wykorzystywane jest na tyle powszechnie, że nadaje się do przystosowania do każdej instalacji – niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na zasilanie prądem, paliwami czy przy pomocy źródeł energii odnawialnej.

Energia

Sercem każdej instalacji wodnej jest urządzenie lub zespół urządzeń wytwarzających lub przetwarzających otrzymywaną energię na energię cieplną. W dalszym ciągu najpowszechniej wykorzystywane są kotły, ale źródłem zasilania równie dobrze może być kominek z płaszczem wodnym, pompa ciepła lub kolektory słoneczne. Energia ze źródeł alternatywnych musi być odpowiednio przetworzona do postaci, w której będzie mogła zasilić wodę płynącą w instalacji. Co raz popularniejsze staje się wspomaganie ogrzewania wodnego przez ogrzewanie kominkowe z płaszczem wodnym, możliwe dzięki zainstalowaniu odpowiedniego wkładu kominkowego. Takie rozwiązanie będzie bardzo ekonomiczne, oraz pozwoli na zmniejszenie kosztów poniesionych na ogrzewanie.

wkłady kominkowe z płaszczem wodnym lechma

Przykładowe wkłady kominkowe z płaszczem wodnym (firma Lechma)

Budowa

Niezależnie od źródła zasilania tj. serca instalacji w każdej instalacji wodnej występuje sieć przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę. Ogrzewanie wodne polega na ciągłym obiegu wody w instalacji, obieg ten odbywa się właśnie dzięki przewodom. Ogrzewanie wodne może być równie dobrze ogrzewaniem grzejnikowym, jak i ogrzewaniem podłogowym, a nawet ściennym. Może też łączyć poszczególne rodzaje instalacji.

Rodzaje

Ogrzewanie wodne typu podłogowego to sieć przewodów poprowadzonych pod wylewką podłogi. W ogrzewaniu grzejnikowym sieć może być poprowadzona na zewnątrz lub w podłodze. W ogrzewaniu wodnym łączącym ogrzewanie podłogowe z ogrzewaniem grzejnikowym niezbędne jest zastosowanie systemu rozdzielaczy wody w instalacji.

Zabezpieczenia

Ogrzewanie wodne wymaga szeregu zabezpieczeń. Podstawowym zabezpieczeniem są odpowiednio wytrzymałe i umiejętnie poprowadzone przewody. Uszkodzenie przewodu może skutkować wyciekiem wody na zewnątrz i awarią całej instalacji. W ogrzewaniu wodnym ważne jest też zabezpieczenie urządzeń grzewczych przed przegrzaniem i stosowanie tzw. urządzeń wzbiorczych chroniących instalację przed nadmiernym rozszerzaniem się wody co również może być efektem przegrzania i doprowadzić do awarii.

Ze względu na bezpieczeństwo, wydajność pracy i w pełni komfortowe użytkowanie wykonanie instalacji, w której wykorzystamy ogrzewanie wodne, należy powierzyć fachowcom.

Chciałbyś to skomentować?