salon

kominek w salonie

Kominek w salonie

Od zarania dziejów, miejsce w którym palił się ogień, pełniło w domu najważniejszą rolę. To właśnie wokół ognia zbierano się podczas wspólnych posiłków, obchodzenia ważnych wydarzeń oraz innych. Było to swoiste centrum życia domowników. Dziś jednak, kominek jest symbolem nieco innego rodzaju, a mianowicie stanowi on bardzo często synonim zamożności, czy[…]

Czytaj dalej »